FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Rezerwaty przyrody w Polsce
Autor: praca zbiorowa
Liczba stron: 448
Okładka: twarda
Format: 240 x 330 mm
Seria: BTB
ISBN: 978-83-8172-173-8
Rezerwaty przyrody w Polsce

W książce Rezerwaty przyrody w Polsce opisano ok. 25% ogólnej liczby rezerwatów w naszym kraju (w sumie jest ich około 1500). W wyborze rezerwatu do opisu uwzględniono kryteria unikatowości przyrodniczej w skali kraju i regionu oraz atrakcyjności krajobrazowej i turystycznej. Opisy obejmują zarówno podstawowe dane (data utworzenia, aktualna powierzchnia, położenie geograficzne, położenie administracyjne, rodzaj i typ ze względu na przedmiot ochrony), jak i informacje szczegółowe o fitocenozie, wodach, geologii, glebach, krajobrazie, gatunkach roślin i zwierząt, w tym rzadkich i chronionych, obiektach kulturowych, otulinie, zagrożeniach, działaniach ochronnych oraz o udostępnianiu turystycznym.

Zobacz także: