FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Parki krajobrazowe Polski
Autor: praca zbiorowa
Liczba stron: 448
Okładka: twarda
Format: 240 x 330 mm
Seria: Imagine
ISBN: 978-83-7887-129-3
Parki krajobrazowe Polski

Obecnie w Polsce istnieje 120 parków krajobrazowych zajmujących razem 2530,9 tys. ha, co stanowi 8,1% powierzchni naszego kraju. Parki krajobrazowe to wyróżniające się obszary bogatej przyrody, gdzie:
- współistnieją ludzie, zwierzęta i rośliny, duże ssaki, drapieżne ptaki, nietoperze i zabytki kultury materialnej,
- istnieją duże kompleksy leśne i naturalne koryta cieków,
- rozwija się gospodarka i turystyka.

To często ostatnie już miejsce występowania w naszym kraju wielu zagrożonych i ginących gatunków roślin i zwierząt. W parkach krajobrazowych dąży się również do zachowania miejsc zróżnicowanych pod względem tradycji historycznej, ze względu na różnorodność etniczną, kulturową, językową i religijną. Parki stanowią zatem przypomnienie czasów i kultur już minionych, okresów świetności i lat tragicznych dla lokalnych społeczeństw, których ślady odnajdujemy, a pamięć kultywujemy.

W książce opisano wszystkie parki krajobrazowe Polski, a całość dopełniają liczne fotografie.

Autorzy tekstów:
• Eliza Kalbarczyk, dr hab., prof. nadzw., Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
• Robert Kalbarczyk, dr hab. inż., prof. nadzw., Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Krzysztof Kasprzak, dr hab., prof. nadzw., Katedra Turystyki Wiejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• Piotr Krajewski, dr inż., Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Beata Raszka, dr. hab., prof. nadzw., Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zobacz także: