FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Atlas drzew i krzewów
Autor: Renata Krzyściak-Kosińska, Marek Kosiński
Liczba stron: 176
Okładka: zintegrowana
Format: 125 x 210 mm
Seria: Natura
ISBN: 978-83-62976-90-4
Atlas drzew i krzewów

Drzewa i krzewy stanowią niewielki procent naszej rodzimej flory. W odróżnieniu od roślin zielnych są jednak łatwo zauważalne a w miejskim krajobrazie są często dominującą formą roślinności. W naszej szerokości geograficznej tworzą również najpospolitszą formację roślinną – lasy. Atlas przedstawia ponad 90% wszystkich rodzimych drzew i krzewów oraz większość gatunków uprawnych spotykanych w parkach, ogrodach i zieleni miejskiej. Ich rozpoznanie ułatwiają opisy i zdjęcia przedstawiające najbardziej specyficzne cechy poszczególnych taksonów. Uzupełniają je krótkie informacje o rozmieszczeniu i siedlisku, a także – niekiedy zaskakujące – ciekawostki z nimi związane.

Zobacz także: